Óvodás kislányom lassabban fejlődik. Hova forduljak?

Négyéves kislányom elmarad a fejlődésben, kissé ügyetlen, lassú a mindennapi dolgokban, csak én értem meg a beszédét, és még nem szobatiszta. Többen javasolták, hogy kérjük a férjemmel a szakértői vizsgálatát a lakóhelyünkön lévő pedagógiai szakszolgálattól. Mit kell tudni erről a vizsgálatról? Mit állapítanak meg ott?

Kedves Tímea!

A vizsgálatkérés beérkezését követően 30 napon belül a családok időpontot kapnak a Pedagógiai Szakszolgálattól.  A vizsgálati nap előtt 10 nappal tértivevényes levélben értesítik erről a szülőt. A járási szakértői bizottságok gyermekbarát környezetben fogadják a gyermekeket, leggyakrabban a Nevelési Tanácsadókban.

A vizsgálat legtöbbször egy alkalommal zajlik. A gyermek állapotától függően egymást követően, vagy együtt találkozik a családdal a pszichológus, a gyógypedagógus és néha a szakorvos.
A vizsgálatot anamnézis felvétele előzi meg, ahol a szülőtől a gyermek születésének körülményeiről, illetve addigi fejlődéséről tesznek fel kérdéseket. Az anamnézis felvétel egyben egy tájékozódó beszélgetés is, ahol a szülő megfogalmazhatja esetleges nevelési problémáit, felteheti kérdéseit. A pszichológus intelligencia, figyelem, emlékezet stb. vizsgálatokat végez, amely korszerű teszteljárásokkal történik. A gyógypedagógus a nagy- és finommozgás, a nyelv-és a beszédfunkciók, az észlelés, tájékozódás, sorrendiség területeit vizsgálja az óvodás korúaknál. A vizsgálat során feltárhatnak mélyebb problémákat is, ekkor kiegészítő vizsgálatokat is végeznek, illetve szakorvosi vizsgálatok elvégzését kérhetik. A vizsgálat eredményét a vizsgálók összegzik és tapasztalataik alapján közösen hozzák meg a döntést a gyermek állapotáról. Dönthetnek úgy, hogy a gyermeknél nincs olyan mértékű probléma, amely miatt a különleges gondozása, speciális fejlesztése, ellátása indokolt. Megállapíthatnak beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget (BTMN), és a szakértői véleményében erre vonatkozó ellátási javaslatokat fogalmaznak meg. Súlyosabb problémák (fogyatékosság vagy zavar) vélelmezésekor nem zárul le a vizsgálat, hanem a gyermeket tovább küldik a megyei vagy országos szakértői bizottság további vizsgálatára. A megyei és országos szakértői bizottságok hivatottak az SNI (a sajátos nevelési igény) megállapítására, ha igazolódik a gyermeknél a fogyatékosság (értelmi, érzékszervi, mozgás, beszéd) vagy az autizmus spektrum zavar, valamint az egyéb pszichés fejlődési zavarok (tanulási-, figyelem, magatartásszabályozási zavar) valamelyike. A vizsgálat célja, hogy a gyermek a számára legmegfelelőbb ellátást mielőbb megkaphassa.